Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2015

justynchen
17:30
5932 86ed 390
Reposted fromMatalisman Matalisman

June 02 2015

justynchen
20:47
8402 4f88 390
Reposted fromMatalisman Matalisman

April 27 2015

justynchen
12:59
8912 60fb 390
Reposted fromMatalisman Matalisman
justynchen
12:45
2103 a972 390
Reposted fromscorpix scorpix

April 02 2015

justynchen
21:19
2319 592b 390
Reposted fromAyumi Ayumi viascorpix scorpix
justynchen
21:12
0299 e7d5 390
| Wrocław, 1982
Reposted fromseverine severine viascorpix scorpix
justynchen
21:12
0299 e7d5 390
| Wrocław, 1982
Reposted fromseverine severine viascorpix scorpix

March 28 2015

justynchen
20:48
justynchen
20:42

March 17 2015

justynchen
18:00
Dramat posła prawicy. Wrzuciłby rządowy plan in vitro do kosza, ale to byłoby zduszenie go w zarodku
— ASZ Dziennik
Reposted fromMatalisman Matalisman

February 06 2015

justynchen
16:33

January 25 2015

11:11

December 20 2014

justynchen
20:55
nic tak nie upiększa mężczyzny,  jak inteligencja doprawiona poczuciem humoru.

December 10 2014

justynchen
21:25
4292 aacc 390
Reposted fromretaliate retaliate viagriseldis griseldis

December 03 2014

justynchen
12:20

November 29 2014

justynchen
12:34

November 25 2014

justynchen
12:20

November 12 2014

justynchen
21:05
7147 b702 390
Reposted fromuoun uoun viascorpix scorpix
justynchen
21:03
Uważaj, kiedy kobieta ścina włosy. Właśnie zamierza zmienić swoje życie.
— kiedyś, ktoś, gdzieś. / zmiany idą, zmiany!

October 27 2014

justynchen
08:38
1134 4353 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl