Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 23 2014

16:00
7432 451b 390
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viasunshines4me sunshines4me
justynchen
15:20
9711 0871 390
Reposted fromIriss Iriss viawishyouwerehere wishyouwerehere

October 14 2014

justynchen
21:19
6683 4af1
Reposted from1911 1911 viascorpix scorpix

September 15 2014

justynchen
18:48
- Ja się nie puszczam. "Bo się brzydzę i za bardzo się wstydzę. Nawet gdy się schlam, pion swój mam".

Lubię się za to całować.

— Maria Peszek
Reposted fromkyte kyte viasamozatrucie samozatrucie

September 14 2014

justynchen
19:22
4811 2dfd 390

August 24 2014

justynchen
17:52

August 18 2014

justynchen
20:19

Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa viascorpix scorpix
justynchen
07:00

August 14 2014

justynchen
19:51
Lubiła prowokować intelektualnie. Od tego się zaczęło. Od słownych gier. Aluzyjek przemycanych zgrabnie w wypowiedziach. Lubię ten rodzaj igrania, to dotykanie siebie przez słowa... 
Reposted fromboro boro viaJosette Josette

August 13 2014

justynchen
20:48
Co większość ludzi robi na randkach ?

- Randki są po to, żeby dobrze się bawić. Ludzie powinni na nie chodzić, żeby lepiej się poznać. Nawet chłopcy mają coś do powiedzenia, jeśli słucha się wystarczająco długo
-Lynnette, 8 lat

- Na pierwszej randce ludzie opowiadają sobie kłamsta, a to daje im zainteresowanie żeby spotkać się kolejny raz.
-Martin, 10 lat
Reposted fromTroubledSoul TroubledSoul viascorpix scorpix
justynchen
20:42
- Ładne nogi, płaski brzuch czy fajne cycki?
- Przede wszystkim jędrny mózg
— Żulczyk, tak bardzo szczerze i prawdziwie

August 11 2014

justynchen
15:56
7796 12f3 390
Reposted fromMatalisman Matalisman

July 26 2014

justynchen
09:32
2755 4c07 390
Reposted fromdusielecc dusielecc viaDOBRADUPA DOBRADUPA

July 25 2014

justynchen
23:14
1540 5ee3 390
Reposted fromcountingme countingme viascorpix scorpix

July 21 2014

justynchen
07:28
Play fullscreen
w końcu wszyscy i tak zaczynamy jako nieznajomi  :)
Reposted fromanaa anaa viaJosette Josette

July 19 2014

21:37
6964 45c3 390
Reposted fromamatore amatore viaMatalisman Matalisman

June 30 2014

22:21
justynchen
08:31

June 29 2014

justynchen
23:38
  
Reposted fromfandoms fandoms viagriseldis griseldis
justynchen
17:36
9561 6c12 390
dokładnie tak!
Reposted fromtimetolove timetolove viainpassing inpassing
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl